Windykacja

Kancelaria świadczy również usługi w zakresie windykacji należności, które jest objęte trzystopniowym etapem: 

  • etap postępowania przedsądowego, obejmujący postępowanie przedsądowe w celu polubownego załatwienia sprawy, wezwania dłużnika do dobrowolnej spłaty, obejmijące także możliwość relanej spłaty zobowiązania przez dłużnika;
  • etap postępowania sądowego obejmujący uzyskanie nakazu zaplaty, wyroku w ramach postępowania zwykłego, nakazowego, upominawczego czy też uproszczonego, a następnie uzyskanie klauzuli wykonalności;
  • etap postępowania egzekucyjnego obejmujący prowadzenie postępowania komorniczego i reprezentację wierzyciela w toku całego postępowania, występowanie w ramach postępowania przeciwegzekucyjnwgo, w tym nadzór nad prawidłowym tokiem postępowania. 
      Oferta współpracy w zakresie windykacji należności obejmuje swoim zakresem również reprezentacje interesów wierzyciela w ramach postępowań upadłościowych i naprawczych., a takze w postępowaniach spadkowych, których celem jest wyegzekwowanie należności od spadkobierców dłużnika.