Przedsiębiorcy

Kancelaria zapewnia bezpieczeństwo prawne funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zawieranych transakcji. Wypracowane przez kancelarię standardy działania pozwalają na świadczenie najwyższej jakości kompleksowych usług prawnych uwzględniających indywidualne potrzeby każdego Klienta – zarówno dużych podmiotów gospodarczych jak i mniejszych firm.

W ramach usług świadczenia obsługi prawnej firm, przedsiębiorcom Kancelaria zapewnia:
 • stałą obsługę prawną,
 • bieżące doradztwo prawne,
 • negocjowanie warunków umów,
 • sporządzanie oraz weryfikację umów,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • wezwania do zapłaty,
 • windykację należności,
 • mediację,
 • reprezentację przed sądami we wszystkich instancjach, urzędami i innymi instytucjami,
 • obronę w postępowaniu karnym,
 • doradztwo i reprezentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,
 • opracowywanie regulaminów wewnątrzzakładowych,
 • udział w posiedzeniach organów spółek,
 • rejestrację spółek, zmiany w KRS, przekształcenia spółek.

Kancelaria oferuje obsługę prawną dla całej działalności klienta lub pomoc prawną tylko dla wybranej dziedziny działalności np. windykację należności.