Mediacja

Mediacja jest sposobem pozasądowego rozwiązania istniejącego między stronami sporu. Jest zdecydowanie szybsza i generuje mniejsze koszty związane z prowadzeniem sprawy sądowej.