Adwokat Mediator Magdalena Szczubeł

Po zdaniu w 2005r. matury rozpoczęłam naukę na dwóch kierunkach studiów (prawo i administracja europejska). Oba kierunki ukończyłam broniąc pracę dyplomową pt. „Środki probacyjne w polskim prawie karnym” oraz pracę magisterską „Tymczasowe aresztowanie w orzecznictwie sądów polskich i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Świdy.

Swoje wieloletnie doświadczenie zdobywałam już od 2008r., kiedy rozpoczęłam staż w jednej z wałbrzyskich kancelarii.

Od 2011r., po ukończeniu studiów prawniczych, odbyłam 3 – letni okres aplikacji adwokackiej i po zdaniu egzaminu zawodowego w 2014r. zostałam wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Wałbrzychu.

W 2021r. ukończyłam szkolenie z zakresu mediacji i zostałam wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy.

W wykonywanej pracy staram się kierować najwyższymi standardami etycznymi, dzięki czemu zapewniam klientom pełen komfort w realizowaniu swoich celów.

Kontakt

telefony:
74 – 846 – 14 – 47
692 – 433 – 414

e-mail:
kancelaria@adwokatszczubel.pl

Adres

Kancelaria Adwokacka
adwokat Magdalena Szczubeł
ul. Gdańska 10 (1 piętro)
58 – 300 Wałbrzych

(SPOŁEM wejście od strony parkingu na ul. Rycerskiej)

Filia Kancelarii w Walimiu:
ul. Wyszynskiego 16
58-320 Walim

Godziny otwarcia

09:00 – 16:00
od poniedziałku do piątku

lub w innym terminie bądź miejscu po wcześniejszym ustaleniu